Liity Jäseneksi

Keski-Suomen Tiaisten sukuseuran jäseneksi voivat liittyä kaikki sukuun kuuluvat. Jäsenen tulee olla syntynyt sukuun, otettu siihen virallisesti tai liittynyt siihen avioliiton kautta. Jäsenmaksu on 15 euroa

Kun haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä seuran jäsenrekisterin hoitajaan Minna Tiaiseen (minna.a.tiainen@gmail.com). Saat häneltä jäsenmaksun maksamiseen tarvittavat tiedot.

Jäseneksi liittynyt saa veloituksetta tulosteen oman sukuhaaransa sukutauluista takenevassa polvessa. Jäsenmaksunsa maksanut saa myös Keski-Suomen Tiaisten Tiais-tiedotteen. Tiedote ilmestyy vuosittain tammikuussa. Lisäksi jäsenet pääsevät mukaan sukuseuran Facebook-ryhmään.